Inzameling

Grijze container
De grijze container wordt vanaf 2012 eenmaal in de 4 weken opgehaald.

Groene container
De groene container wordt vanaf 2012 iedere week opgehaald.

Het legen van de groene container in het buitengebied vindt plaats op afroep. Hiervoor kunt u tot aan de dag voorafgaand aan de inzameling tot 16.00 uur contact opnemen met 0800 0492. Lijst met adressen in Heeze-Leende die tot het buitengebied behoren.

Blauwe container
De blauwe container is voor de inzameling van papier. Deze container wordt een keer in de maand geleegd.

Voorwaarden
De containers worden vanaf 7.30 uur geleegd. Zorg ervoor dat u ze op tijd buiten zet. Er gelden een aantal voorwaarden voor het aanbieden van de containers:

·         De container mag maximaal 75 kilo wegen.

·         De aanbieder is ervoor verantwoordelijk dat, ongeacht de weersomstandigheden, de container geleegd kan worden.

·         De deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken.

·         Afval dat bovenop of naast de afvalcontainer ligt wordt niet meegenomen.

·         De container moet met het handvat en de wielen van de weg af worden neergezet