Containers


Omruilen of repareren van de containers
Voor het omruilen of repareren van een container kunt u contact opnemen met het MIC (Milieu Informatie Centrum) tel. 0800 022 6760 (gratis) via diftar@diftar.info of via http://www.miconline.nl/. Aan het omruilen van de containers zijn kosten verbonden.


Niet legen van containers
Indien uw container niet is leeggemaakt kunt u dit tot de volgende dag 12.00 uur melden aan het MIC, tel. 0800 022 6760 (gratis), via mailto:diftar@diftarinfo of via http://www.miconline.nl/. Bij een geldige reden wordt de container alsnog geledigd.

 

container vermist.

Kijk op de pagina hoe te handelen bij vermissingen om te weten wat u moet doen om aan een nieuwe container moet komen.


Verhuizen
Wanneer u gaat verhuizen, moet u uw grijze, groene en blauwe container op uw oude adres achterlaten. Dit geldt ook voor de chemobox en het pasje voor de milieustraat